FORENINGENS FORMÅL

GrafiskVærksted Vejles formål er at etablere og udvikle tekniske faciliteter indenfor det professionelle grafiske felt. Således at kunstnere tilknyttet værkstedet har de bedste betingelser for at udøve deres kunst.

Værkstedet danner ramme om arbejdet med både nye og gamle grafiske teknikker. Det er tillige et formål at iværksætte aktiviteter – kurser, ekskursioner, udvekslinger, foredrag og arrangementer til fremme af den grafiske kunst i Vejle. Vi er et levende, åbent og korresponderende værksted med plads til fordybelse.

BESTYRELSEN

Formand: Helle Koch

Næstformand: Susanne Baldus

Kasserer: Kurt Ejvind Nielsen

Sekretær: Birgith Bisgaard

Medlem: Elisabeth Kiefer

Suppleant: Peter Wade