AIR -VEJLE, Denmark

Internationale professionelle grafikere

Ophold: Information om efteråret ophold annonceres medio august.

Air18. artistinresidence printmaker

Det var en fantastisk og udbytterig tid i Vejle. Vi deler stadig viden og udveksler teknikker.

Erika Szöke, Slovenien / AIR-2017

Foto: Morten Pap, Vejle Amts Folkeblad

ARTIST IN RESIDENCE 2018 / OPEN CALL

OPHOLD

AIR-Vejle er Grafisk Værksted Vejle’s residency for internationale grafikere

Ophold: 1 måneds ophold, 12. oktober - 12. november 2018.

 

Økonomi: Sammen med tildeling af ophold, modtager den udvalgte kunstner 15.000 kr.

 

Heraf sørger kunstneren selv for transport, ophold, forplejning og materialer. Grafisk Værksted Vejle er behjælpelig med henvisning til billige opholdssteder og anvisning af indkøbsmuligheder, såfremt der er brug for yderligere materialer. Herudover er Grafisk Værksted Vejle behjælpelig hvis der ønskes kontakt til andre institutioner. 

Det primære mål med opholdet er at give kunstneren arbejdsro med tid til fordybelse i den kunstneriske proces. Samtidig lægges der vægt på netværksdannelse, dialog og vidensdeling.

Ansøgning sker via Open Call, kunstneren udvælges af en jury bestående af 2 repræsentanter fra Grafisk Værksted Vejle, 1 repræsentant fra Vejle Kommunes billedkunstråd, 1 repræsentant fra Vejle Kunstmuseum og koordinatoren.

Grafisk Værksted Vejle er et forholdsvis nyetableret værksted (2016) skabt med det formål at etablere og udvikle tekniske faciliteter indenfor det professionelle grafiske felt, således at kunstnere tilknyttet værkstedet har de bedste betingelser for at udøve deres kunst.

AIR-Vejle samarbejder med Vejle Kunstmuseum. Vejle Kunstmuseum er førende indenfor grafik og værker på papir og råder over en enestående samling på omkring 20.000 grafiske værker. Det er den næststørste samling af grafiske værker i Danmark.

Ved at udnyttet sammenhængskraften mellem foreningen Grafisk Værkssted Vejle, Artist In Residence-programmet og Vejle Kunstmuseum hæver Vejle sig op blandt de vigtigste grafiske byer i Danmark.

 

HVEM KAN ANSØGE:

Internationale grafikere.

Der lægges vægt på yngre samtidskunst.

 

KRAV TIL ANSØGER:

Professionelt arbejdende grafiker

Alder: 25+

Interesse i dialog, vidensdeling og ideudveksling

Engelsktalende

 

MODYDELSE:

Afholdelse af Artist Talk, der er åben for alle. Artist talk afholdes på Vejle Kunstmuseu

Vidensdeling med medlemmer af Grafisk Værksted Vejle

Deltagelse i en åben fælles arbejdsdag , ”Open Workzone”, med medlemmer af Grafisk Værksted Vejle (3 timer)

 

KRAV TIL ANSØGNING:

Motivation for ansøgning

Artist Statement

CV

Port folie, 10 værker

Hvilke udstyr og  materialer ønskes der at arbejde med?

 

ANSØGNING:

Ansøgning sendes som en samlet PDF-fil til: airvejle@gmail.com

Ansøgningsfrist: 1. sep. 2018

 

KONTAKT:

Projektkoordinator Britta Egebjerg: airvejle@gmail.com

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Ansøgningsfrist: 1. sep. 2018

Ansøgning: Ansøgning sendes som en samlet PDF-fil til: airvejle@gmail.com

Udvælgelse af kunstner: Jury

Opholdsvarighed: 1 måned, 12. oktober - 12. november 2018

Økonomi: Kunstneren tildeles 15.000 kr.

Omkostninger afholdt af kunstneren:  Rejse, ophold, materialer og forplejning

 

Faciliteter, Grafisk Værksted Vejle:

Fem grafikpresser til både højtryk og dybtryk. Trykbordene er henholdsvis 80x150cm, 33x70cm, 50x100cm, 25x25cm og 24x45cm

Belysningsskab med UV-lampe til bl.a. fotogravure

Ætsetank med jernklorid til ætsning af kobberplader

Serigrafiværksted

Ugentlig croquisaften

Værkstedet er desuden i besiddelse af tørreskab, to mindre lysborde og en skæremaskine til papir og metalplader, Printer, overheadprojektor, PC med internetadgang samt køkkenfaciliteter.

Der er tilknyttet Fellowships til residencyet, som vil guide vedr lokal transport, udflugter, byrundvisning mm. Ligeledes vil kunstneren blive afhentet i Billund Lufthavn eller på Vejle Banegård ved ankomst.

Arbejdssprog: Engelsk

Grafisk Værksted Vejle er centralt beliggende i centrum af Vejle, byen har 56.000 indbyggere.

How To Reach: Fly til Billund / Fly til Copenhagen – tog til Vejle

Seppo Mattinen, Mand og kvinde, 1964, Farvetr├Žsnit

Værket er del af Vejle Kunstmuseums faste udstilling.

Seppo Mattinen (f. 1930) er dansk-finsk maler og grafiker. Han er uddannet ved Kunstakademiet i København. Kunstneren er repræsenteret på museer og samlinger i Skandinavien, samt England og USA.